Groep 5a

Groep 5a

Leerkrachten: Eefje ten Kroode en Manja Worm

Maandag 29 mei
hadden we een theatervoorstelling dat ging over het omgaan met verleidingen. Eerst gingen we een warming-up doen, om vervolgens naar voer korte stukjes te kijken. In elk stukje kwam een probleem naar voren en werden de kinderen om hulp gevaagd. Zo ging het over de verleiding van het spelen op een tablet, terwijl je vriendje buiten wil spelen. Ook het trakteren op school werd benoemd, de kinderen vonden het een leuk idee om een spel te doen in plaats van groots te trakteren. En tot slot was er een scène waar het draaide om je eigen keuzes maken, zonder beïnvloed te worden door anderen. In de klas hebben we het hier nog verder over gehad. De kinderen vonden het een hele leuke, grappige en zeker ook leerzame voorstelling. Klik hier voor de foto's.

Sponsorloop 10 mei
Vandaag was het dan zover. De start van Cirkelkinderen met onze mooie sponsorloop. Na een goede warming-up en het startschot van meester Fred gingen de kinderen enthousiast beginnen. En wat hebben onze kanjers het goed gedaan! Iedereen deed zijn best om zoveel mogelijk rondjes te lopen voor het goede doel. Na de sponsorloop kregen de kinderen limonade en welverdiend en lekker stukje cake/taart. 
Alle ouders bedankt voor de hulp, de aanmoediging, het meerennen en het bakken. Zonder jullie was het geen succes geweest!

Bezoek Ninõs de Guatemala
Op dinsdag 18 april
kreeg de klas een voorlichting over ons nieuwe Cirkelkinderen project, Ninõs de Guatemala. Met allerlei foto's en filmpjes werd een goed beeld geschept over het land, de kinderen die daar wonen en natuurlijk hoe het daar op school gaat. De kinderen kregen te horen waar wij ons geld voor gaan ophalen. Ook hadden de kinderen zelf veel vragen. Poetsen ze hun tanden met dezelfde tandenborstel? Is er een tandarts? Hebben ze schoolboeken? Het leeft enorm bij de kinderen.

Aan het eind van de dag hebben ze hun sponsorkaart meegekregen. Ze wilden allemaal het liefst meteen gaan lopen, wat een enthousiasme! Zet hem op allemaal, om zoveel mogelijk sponsors te vinden! 

Boekbespreking
De kinderen hebben deze week allemaal een boekbespreking blad meegekregen. Na de meivakantie gaan we hiermee aan de slag. De kinderen zoeken een leuk boek die ze gaan lezen en gaan daarna het verslag maken. Daarna gaan ze dit presenteren aan de klas en een stukje voorlezen. De datum wanneer ze aan de beurt zijn staat op hun blad, maar deze data hangen ook bij de klas.
Succes en veel plezier met de voorbereidingen!

Donderdag 13 april - PPT afronding
Maandag hadden Gioia, Annick en Femke de afronding van hun project. Hiervoor hebben ze met de klas proefjes gedaan. 10 stuks zelfs! Verschillende soorten proefjes mochten de kinderen gaan uitvoeren in twee- of drietallen. Het was een gezellige, leerzame middag! Klik hier voor de foto's.

Vrijdag 17 maart
Vandaag had groep 5 een judo clinic. De kinderen maakten op verschillende manieren kennis met judo, hoe groet je elkaar voordat je begint, hoe maak je een judorol enz. Het was erg leuk en hopelijk heeft de klas nu een beetje een beeld bij wat judo nu eigenlijk is. Volgende week maken we kennis met korfbal.


Dinsdag 7 maart was het dan zover. We gingen samen met groep 4a naar buiten en rondom de school opruimen. We kregen eerst een korte inleiding, daarna kregen alle kinderen een grijper en een hesje. Ook kregen ze twee soorten vuilniszakken mee om het afval te scheiden. En daarna gingen we aan de slag. Wat een enthousiasme en harde werkers! Veel buurtbewoners kwamen ons vertellen dat ze dit zo fijn vonden. De kinderen waren trots. Ze hebben samen echt heel veel afval van de straat opgeruimd. Een leuke, leerzame middag!
Alle ouders die hebben meegeholpen enorm bedankt voor jullie hulp!

Donderdag 16 februari
Vandaag was het Cirkeldag op school. We begonnen de dag met een zelfgemaakt Afrikaans stippelschilderij. Daarna gingen we een dans leren die we aan het einde van de dag gingen opvoeren. Het oefenen ging top. Om 14.00uur kwamen alle klassen en ouders naar de Meent. Hier gingen alle klassen laten zien wat ze die dag geleerd hadden. Het werd een gezellige voorstelling, met liedjes, dans en percussie. Klik hier voor een filmpje.

Donderdag 26 Januari, was het voor de blazersklas de eerste voorspeelavond. Het was heel leuk, misschien ken je Sanne uit groep 6/7b wel? En Ghislaine uit groep 6/7b, En ik Noa deed ook mee en ik zit ook in groep 6/7b. deze keer was het met de Triangel en de Westwijzer. Een voorspeelavond is een avond waar je voorspeelt wat je al hebt geleerd. Het was heel leuk op een deel na nou nooit dat dat niet leuk was maar iets doms………… het muziekblaadje viel terwijl we bezig waren met het liedje te spelen. De Klarinetten speelden: Ik ving vandaag een grote mug en Good morning to you. En de Dwarsfluiten speelden: see the boy, Grote klokken en Komt en laat ons dansen springen. En het was heel leuk. Klik hier voor de foto's.
Groetjes Noa en Ghislaine


De blazersklas ging optreden. Het was in het Stadshart in het muziekgebouw. Om 7 uur gingen we met zijn allen naar de zaal, we hadden maar 5 minuten om ons voor te bereiden. Daarna kwam het publiek en begonnen we er waren ook nog andere blazersklassen. Die gingen ook optreden. Ieder kind met hetzelfde instrument had een eigen stukje om te spelen. Ik had er bijvoorbeeld een met een andere saxofoon. We speelden 'Vader Jacob' en het ging erg goed. Er waren ook 4 grote mensen, 3 daarvan speelden klarinet en 1 basklarinet. Ze waren erg goed, het mooiste liedje vond ik van mezelf. Half 9 was het afgelopen en om 9 uur was ik pas weer thuis. Ik was erg moe en viel gelijk in slaap.
Gioia groep 5a


Donderdag 2 februari
Voorleesweken

De afgelopen 1,5 week hebben we de voorleesweken gehad. En wat hebben we veel bezoek gekregen. Van gedichten tot sprookjes, cultuur en verhalen met een mooie boodschap. De kinderen hebben genoten van het voorlezen. Allemaal hartstikke bedankt! En uiteraard zijn jullie altijd welkom om nog een keer een prachtig verhaal te laten horen.

De tafels en delen
Volgende week staan de tafels als 5x15 op het programma. De kinderen leren deze som uit te rekenen door het getal te splitsen en de twee losse sommen uit te rekenen (5x10 en 5x5) en de antwoorden bij elkaar op te tellen. Ook gaan we verder met de deelsommen.
Voor deze sommen is het belangrijk dat de kinderen de tafels tot en met 10 uit hun hoofd kennen. Blijf dus geregeld oefenen, ook als ze de tafels al kennen.

Donderdag 26 januari heeft de blazersklas een voorspeelavond in de muziekschool van Amstelveen gegeven. Iedereen die geïnteresseerd is in wat de blazersklas allemaal leert kon komen kijken. Klik hier voor het filmpje.

Januari
Vandaag hebben we de laatste toets achter de rug. Na twee weken hard gewerkt te hebben, sluiten we de toetsweken af. Rekenen, spelling en begrijpend lezen zijn aan bod gekomen.
Ook zitten we deze week met de lesstof precies op de helft. Volgende week beginnen we in het tweede rekenboek en met de tweede helft van het taalboek.
Met rekenen komen de sommen als 5x15 aan de beurt. Ook gaan we een begin maken met delen met rest. En we breiden de sommen tot 1000 uit.
We hebben sinds januari ook voor het eerst de nieuwe verkeersmethode gebruikt. De kinderen zijn erg enthousiast. Mooie plaatjes en filmpjes op het Digibord maken alle regels heel duidelijk. Gezamenlijk maken we de verwerking in het werkboek. De natuurzaken, wereldzaken, tijdzaken en verkeer wisselen we per periode af.
Er is dit half jaar hard gewerkt! Op naar de tweede helft van groep 5!

Kerstviering 
Woensdag hadden we de kerstviering. In de ochtend gingen we met de hele school gezellig naar de kerk. Een andere kerk, wel een hele mooie. Veel kinderen uit onze klas zaten in het blazersorkest. Annick zat in het Cirkelorkest. We hebben samen gezongen en naar een mooi kerstverhaal gekeken. 
En in de avond was dan eindelijk het kerstdiner. Iedereen was prachtig aangekleed en de lekkerste dingen stonden op tafel. De kinderen hebben heerlijk gegeten. Tussendoor was er nog een klein optreden en als afsluiting overheerlijke toetjes. 
Vrijdag de laatste schooldag en dan welverdiend twee weken vakantie. Allemaal fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tot dan! Klik hier voor de foto's.

Naar Carré
Op vrijdag 9 December is de blazersklas naar Carré geweest. We waren daar voor het Kerst-Muziekgala 2016. De blazersklas is als enige blazersklas van Amstelveen uitgenodigd om daar naar toe te komen. Dat is erg bijzonder! Het allerbijzonderst was dat Koningin Maxima er ook was. Zij is de ambassadeur van “Meer muziek in de klas”. Dat is een organisatie die het belangrijk vindt dat kinderen muziek krijgen op de basisschool.

Er was een BZT-band XXL. Die bestond uit tien groepjes van verschillende scholen. Die kinderen hadden bij de afgelopen BZT shows een soort wedstrijd gedaan met verschillende soorten muziek en de beste tien mochten in Carre optreden. Het was erg leuk!!!

Verder waren er nog veel bekende artiesten die optraden zoals: Nick & Simon, Gers Pardoel ,Maan en André van Duin.

In het publiek zaten o.a. Enzo Knol, Ilse de Lange, Jan Kooijman, Tania Kross, héél veel kinderen, juffen en meesters en wij natuurlijk!

Sanne en Femke van Westrenen (groep 7 en groep 5)

Maandag 5 december was het dan zover. Na 3 weken wachten kwam de Sint bij ons op school, samen met Sinterdirk. Na de aankomst gingen we naar de klas om te starten met de surprises. Wat hebben de kinderen er mooie kunstwerken van gemaakt. Sommige surprises konden helemaal heel blijven, anderen moesten kapotgemaakt worden (ach dat hoort er ook een beetje bij). De kinderen hebben goed hun best gedaan. Het was een gezellige dag, iedereen heeft leuke cadeautjes gekregen. Een mooie afsluiting van Sinterklaas. Nu op naar de kerst.


Maandag 21 november - Mad science
Maandag kregen we een voorstelling over 'mad science'. De professor deed allerlei proefjes voor die te maken hadden met moleculen. Een verscheurde kaart werd weer heel, een ei werd in de erlenmeyer gezogen door vuur en zo waren er nog mer hele gave proefjes. De kinderen waren heel enthousiast! Hier nog een foto van de show.

Schoen zetten
Ook dit jaar werd deze groep niet overgeslagen,
Omdat zij zich altijd goed gedragen. 
We mochten maandag onze schoen zetten 
Een aardig liedje zingen, was waar wij op letten. 

Maar dinsdag waren toen in ene,
Alle schoenen van de kinderen verdwenen. 
Op allemaal vrolijke kleurtjes nummers geschreven 
Hadden we de kinderen een opdracht gegeven. 

25 nummers met op elk blad een woord,
Zo konden we snel weer voort. 
Felix begreep dat het een zin moest zijn,
Maar de tafel van Philhène was al gauw te klein. 

Als een koor noemden we de woorden,
Totdat we de oplossing hoorden. 
De schoenen waren snel gevonden,
Maar dat was nog niet de plek waar de snoepjes stonden. 

Eenmaal verder kwam er een raadsel aan,
Waar de klas even stil bij moest staan. 
Het lag bij iets waar je schoon van bleef,
Ja nu kwam de klas heel goed op dreef. 

'Bij de schorten!' Riep Noor meteen,
En iedereen rende daar snel heen. 
Zo werd het mysterie al snel opgelost. 
Wat al gauw een klein kwartiertje kost. 

Een mooi begin van deze fijne dagen,
Dat is het enige wat wij wilden vragen. 
Nu op naar de surprises voor het eerst deze keer. 
De volgende keer horen jullie weer meer. 

Groetjes van de dichtpiet

Woensdag 2 november - Kanjerweek
Deze week hebben we op school de kanjerweek. Deze zijn we gestart met een opdracht. De kinderen gingen bij elkaar langs om te kijken welke kleur ogen ze hebben. Spannend, elkaar even lang in de ogen kijken, maar het werd erg goed en serieus gegaan. Vervolgens mochten de kinderen zichzelf beschrijven, hoe zien zij zichzelf. Sommige kinderen wilden het zelfs aan de klas vertellen wat ze hadden ingevuld. Knap hoor!
Daarna gingen we met de klas in een binnen- en buitenkring zitten. Zo kwam iedereen tegenover een klasgenoot. De opdracht was een kort gesprekje te voeren en aan het eind van het gesprekje iets nieuws te hebben geleerd. Zo heeft iedereen drie korte gesprekjes gevoerd. Een goed begin van deze week!

Maandag 10 oktober
Vandaag was het dan zover. We gingen naar de Schouwburg op bezoek. Afgelopen week hebben de kinderen in 2-3- en 4-tallen hard geoefend aan hun toneelstukjes uit het verhaal van Madelief. En vandaag kregen ze in het theater toneelles. Zo werden hun stukjes nog beter gemaakt, konden ze zich goed verplaatsen in hun personages. Alle kinderen hebben de stukjes laten zien en wat een talenten hebben wij in de klas zitten! De juf heeft filmpjes gemaakt van alle groepjes. Deze zijn ook op school te bewonderen. Alle ouders die hebben gereden: Het was even een gepuzzel, maar het is uiteindelijk gelukt. Hartstikke bedankt voor de hulp en het meedenken! Klik hier voor de foto's.

Kanjer
We gingen vandaag verder met ons kanjerverhaal. Het verhaal dat wij in de klas nu lezen en bespreken is Max en de zwerver. Hierin ging het over jezelf voorstellen. Hoe doe je dit? Wanneer stel je jezelf voor? Wanneer geef je nou een hand en waarom doen we dit eigenlijk? Daarna zijn we met elkaar een opdracht gaan oefenen. Ieder kind kreeg een naam van een klasgenoot gespeld op zijn of haar rug. Ze moesten door gesloten vragen te stellen erachter zien te komen wie ze zijn. De eerste keer begin van het schooljaar was dit nog best lastig, maar deze tweede keer ging het ontzettend goed! Wat hebben de kinderen goed meegedaan. Uiteindelijk kwamen er twee slingers met kinderen. Het was gelukt!

Vrijdag 23 september
Vandaag kwam de vader van Jeshuwa, Daniël, op visite. Hij heeft vorige week op de Paralympische spelen goud gehaald met wielrennen! Vol trots kwam hij de medaille laten zien en de kinderen mochten hem zelfs vasthouden of even omdoen. Hij vertelde over de prachtige ervaring. De kinderen waren enorm trots op hem. Een bijzondere ervaring die ze nooit meer zullen vergeten. En voor Daniël: bedankt voor je tijd en enthousiasme en we gaan je zeker over 4 jaar weer zien op de Spelen! Gefeliciteerd namens de klas en zeker ook alle ouders!

Donderdag 22 september - Techniek in de klas
Vandaag was alweer de tweede techniekles in de klas. En wat hebben de kinderen weer een prachtig kunstwerk gemaakt. Vorige week zijn we aan de slag gegaan met een zelfgemaakte flipperkast. Met spijkers op de juiste plek, lollystokjes en elastiekjes is het iedereen gelukt een werkende flipperkast te maken. Bij sommige kinderen konden er zelfs hele hoge scores gehaald worden. En de laatste les gingen we een raceauto maken, met een propellor. Hierbij moesten de kinderen lollystokjes op de juiste manier aan elkaar lijmen, met houtklemmen werken, de propellor opladen, kortom veel technische activiteiten uitvoeren. Uiteindelijk mocht het resultaat er zijn! We hebben nog even kort een wedstrijd in de klas gehouden. De kinderen waren heel enthousiast en hebben hard gewerkt.

Start schooljaar
We zijn weer begonnen en wat hebben we al veel gedaan en geleerd. In de eerste schoolweek zijn we meteen begonnen met de nieuwe vakken wereldzaken en tijdzaken. De kinderen waren ontzettend enthousiast! Elke week geven we een les en na drie weken komt er een toets. Deze wordt op school goed geleerd door de kinderen.
Ook hebben we weer Engels gegeven. Dit jaar voor het eerst met een werkboek. De les ging over tellen tot 20, wat we allemaal heel goed kunnen.
Met rekenen zijn we begonnen met de tafel van 7. Oefen deze thuis goed met de kinderen.
Met spelling hebben we alweer de eerste categorieën geleerd. Hier krijgen de kinderen woensdag 14 september een controledictee over. Afgelopen maandag hebben de kinderen een huiswerk blad hierover meegegeven. Probeer elke dag in ieder geval 10 woordjes met de kinderen te oefenen, zo zijn ze goed voorbereid voor het dictee.