MR

MR

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel meedenken en beslissen over zaken die de school aangaan. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR is actief betrokken bij de school. Ze controleert het beleid, adviseert de school en denkt mee over actuele zaken. Op de agenda staan onderwerpen als:
  • vakantieplanning
  • schoolplan
  • schoolgids
  • personeelszaken
  • schoolbegroting
  • communicatie  
De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan. U kunt de MR bereiken via mr@bsdecirkelamstelveen.nl.
 
De MR bestaat momenteel uit:
Bert van Klinken                OMR (voorzitter)
Wouter Sluitman                 PMR (secretaris)
Tisja Haak                      PMR
Luçan Delemarre                 OMR
Vera Willebrand                 OMR (portefeuille communicatie)
Marieken van der Avoird         PMR
 
Notulen en andere documentatie van de MR:
- Klik hier voor de notulen van februari 2017
- Klik hier voor de notulen van januari 2017
- Klik hier voor de notulen van september 2016
- Klik hier voor de notulen van juli 2016
- Klik hier voor de notulen van april 2016
- Klik hier voor de notulen van september 2015
- Klik hier voor de notulen van juni 2015
- Klik hier voor het jaarverslag 2013-2014