Jump in

Jump in

Wij zijn een Jumpin' school: het ontwikkelen van een gezonde levensstijl door aandacht voor gezonde voeding, buiten spelen en extra sportactiviteiten staat hierbij centraal.

Agenda
7 november Start Jumpin - Lessen over water drinken starten in alle groepen
14 november Water, melk en thee als drinken mee naar school - Lessen over gezonde en leuke traktaties
17 november Presentatie van groep 8 voor alle ouders
 
Jumpin, een verslagje van 7 november 2017
Vandaag zijn wij officieel gestart met activiteiten in het kader van Jumpin. Gezonde voeding, gezond drinken en gezond bewegen. Een aantal kinderen van groep 6-7 is alle groepen van school langs geweest om kort iets te vertellen over de keuze omtrent water (thee of melk) drinken. De leerlingen die dit rondje langs de klassen deden, hebben in elke klas een vuilniszak afgegeven. De groepen verzamelden op school een week lang de (lege) pakjes drinken. Vrijdag 11 november werden al deze zakken  verzameld in de aula. Er werd een overzicht gemaakt hoeveel suiker er in één week op school “opgedronken” wordt. In de klassen gaven de leerkrachten lessen over gezond water drinken. In groep 8 werden lessen gegeven door Marijke Boevé van de GGD. Met ingang van 14 november drinken onze kinderen voortaan water, thee of melk tijdens de kleine pauze en dus geen suikerhoudende drankjes meer. Vanaf maandag 14 november zijn in de klassen ook lessen gegeven over leuke en gezonde traktaties. Op onze website zullen wij z.s.m. een digitaal boek klaarzetten met veel ideeën voor leuke traktaties. Donderdag 17 november gaf groep 8 een presentatie aan ouders over gezond eten en drinken. De diëtiste, de GGD en het sportbedrijf waren ook aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. De groepen 6 en 7 deelden ( gezonde) traktaties uit.

Klik hier voor de folder over gezonde traktaties.