DE CIRKEL
 
- staat voor actief, betrokken en ondernemend. Samenwerken en dialoog met de omgeving.

- heeft een Gedeelde Plusklas met 3 andere scholen van de Stichting en Brede School activiteiten met twee scholen uit de wijk.

- heeft Doorlopende leerlijnen voor beeldende en muzikale vorming. Sterke band met de Muziek en Dansschool. Een Blazersklas onder schooltijd.

- organiseert Cirkelacademiedagen met Maatschappij, Wetenschap, Cultuur en Taal.

- heeft een Goed schoolklimaat en is een officiële Kanjerschool.

- werkt met vakgroepen voor alle aandachtsgebieden. Studenten kunnen actief deel uitmaken van een vakgroep waarvoor zij geïnteresseerd zijn.

- biedt ruimte In het gebouw aan de Nieuwkomersklassen van de Stichting.