Disclaimer

Disclaimer

Katholieke basisschool De Cirkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Wij doen ons best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is. De inhoud van de website is informatief bedoeld. Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen: directie@bsdecirkelamstelveen.nl.

De Cirkel maakt op deze website gebruik van cookies. Lees hieronder meer over onze privacy richtlijn en cookie-gebruik.
 
Concepttekst nieuwe pagina Privacy richtlijn en cookie-gebruik
Katholieke basisschool De Cirkel behandelt uw privacy met het grootst mogelijke respect. Met deze privacyrichtlijn informeert De Cirkel u over de wijze waarop De Cirkel omgaat met het verzamelen van gegevens van bezoekers van de website.

De privacyrichtlijn is van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website van De Cirkel (www.bsdecirkelamstelveen.nl). Door de website te bezoeken verklaart u van de inhoud van deze richtlijn op de hoogte te zijn en daarmee akkoord te gaan.

Welke gegevens worden verzameld?
De Cirkel maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De Cirkel kan daarnaast zelf gebruik maken van session cookies ten behoeve van een groter gebruikersgemak van de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op. U kunt dit weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het kan dan echter zo zijn dat de website niet optimaal functioneert. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door De Cirkel op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe gebruiken wij deze gegevens?
De door u verstrekte gegevens (kunnen) worden gebruikt  ten behoeve van het optimaliseren van het gebruiksgemak van de website van De Cirkel en analyse van welke delen van de site bezocht worden en hoe lang en hoe vaak. Gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit uit de wet noodzakelijk blijkt.

Beveiliging
U verstrekt de persoonlijke informatie op vrijwillige basis aan De Cirkel, wij maken daarom geen gebruik van beveiligingssystemen als encryptie.

Hyperlinks
De website van De Cirkel bevat hyperlinks naar andere websites. Indien u deze andere websites bezoekt, valt u onder de privacyrichtlijn van die betreffende website. De Cirkel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of de betreffende privacyrichtlijnen. Indien u een hyperkink naar onze website wilt plaatsen, kunt u daarvoor een verzoek indienen aan directie@bsdecirkelamstelveen.nl. Dit geldt ook voor links op sociale netwerksites als LinkedIn.

Wijzigingen
De Cirkel behoudt zich het recht voor om op ieder door haar gewenst tijdstip de inhoud van dit privacyrichtlijn te wijzigen. U dient daarom regelmatig deze richtlijn te lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over de privacyrichtlijn en ons cookie-gebruik dan kunt u contact met ons opnemen via directie@bsdecirkelamstelveen.nl.