Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Procedure aanmelden leerling
Uw kind gaat starten op de basisschool. Een leuke, spannende tijd. Hieronder leggen wij u de procedure uit.

Uw kind is 2 jaar oud
Via de website vraagt u een kennismakingsgesprek aan. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de adjunct-directeur waarna u een rondleiding krijgt door de school. Na het gesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier.
Wanneer u een rondleiding heeft gehad op school en uw kind middels het aanmeldingsformulier heeft aangemeld, ontvangt u hiervan een bevestiging via de mail.

Uw kind is 3,5 jaar oud
U krijgt een inschrijfformulier toegestuurd waarin wij aanvullende informatie vragen. Deze informatie helpt ons om uw kind zorgvuldig te plaatsen.

Uw kind is ingeschreven
Uw kind wordt door onze onderbouwcoördinator geplaatst in één van onze kleutergroepen. Hierbij kijken we naar de groepsgrootte, de verdeling jongen/meisje, de verdeling van groep 1 en 2 en naar de onderwijsbehoefte.

Uw kind is bijna 4 jaar oud
De toekomstige leerkracht neemt ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u samen met uw kind kennismaken met de leerkracht en de klas bekijken. De leerkracht geeft u informatie over de dagelijkse gang van zaken in de kleuterklas.
Voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, mag uw kind vijf dagdelen komen wennen. Deze dagdelen spreekt u tijdens het kennismakingsgesprek af. Uw kind kan zo wennen aan het ritme, de leerlingen en de leerkracht.