De eerste schooldag

De eerste schooldag

De eerste schooldag  
Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, is dat een enorme verandering voor zowel u als uw kind. Al is het alleen maar wennen aan de nieuwe gewoontes en regels die horen bij het naar de basisschool gaan. Met onderstaande informatie hopen we een bijdrage te leveren aan een snelle en voorspoedige wenperiode. Tijdens uw kennismakingsgesprek (ongeveer 6 weken van tevoren) met de leerkracht van uw kind ontvangt u natuurlijk meer informatie over het naar school gaan en de schoolapp. 
 
Wat neemt u mee naar school? 
  • Gymschoenen, deze blijven op school liggen. De kinderen krijgen 2 keer per week gymles van een vakdocent in de speelzaal. In de klas staat een kist waarin de gymschoenen van alle kinderen zitten; sportkleren zijn verder niet nodig. Kies gymschoenen zonder veters, met elastiek of klittenband, die kinderen zelf aan kunnen trekken. Schrijf de naam van uw kind in de schoenen. Controleer ook regelmatig de schoenmaat van uw kind en vervang indien nodig de gymschoenen. 
  • Iedere ochtend fruit en (suikervrij) drinken. Ieder kind neemt zelf fruit mee in een bakje en drinken in een beker of fles, beide voorzien van naam. Naast de ingang van de klas staat een krat waar uw kind het fruit en het drinken in kan doen.  
  • Op maandagochtend een plastic tas met de naam van uw kind erop met daarin het geleende boek uit de schoolbibliotheek. Iedere week kunnen de kinderen een boek uitzoeken uit de schoolbibliotheek. Dat boek mogen ze een week lenen om te lezen. Op maandagochtend leveren ze hun boek weer in en kunnen een nieuw boek uitzoeken. Naast de ingang van de klas staat een krat waar de tassen voor het begin van de les in kunnen worden gelegd. (Dit is tijdelijk stopgezet i.v.m. Covid-19) 
Overblijven 
Uw kind kan tussen de middag op school blijven lunchen onder begeleiding van een TSO-vrijwilliger. Deze personen hebben een cursus gevolgd om het overblijven in goede banen te leiden en het eten op school gezellig te maken. Zij krijgen een kleine vergoeding, die betaald wordt uit de bijdragen van de kinderen. De vergoeding voor het overblijven bedraagt voor bankbetalende overblijvers € 2,00 per keer. Overblijvers, die incidenteel gebruik maken van strippenkaarten betalen € 2,25 per keer (10 strippen= € 22,50) i.v.m. de extra administratie.  
De bankbetalingen vinden in twee termijnen plaats. Eerste helft schooljaar tot januari en tweede helft schooljaar. U ontvangt hiervoor een factuur. 
Geef uw kind brood en drinken mee voor tussen de middag. Geef geen koek of zoetigheid mee. Het eten en drinken blijft gedurende de ochtend in de tas van uw kind aan de kapstok hangen.  
 
Brengen en halen 
De schooltijden van groep 1-2 zijn: 
Ochtend: 8.30 – 12.00 uur (woensdag: tot 12.15 uur) 
Middag: 13.00 – 15.15 uur 
Woensdag- en vrijdagmiddag vrij. 
 
De groepen 1-2 A, B en C hebben een eigen ingang in het hoofdgebouw van de Cirkel.  
De groepen 1-2 D en E gaan via de andere kant van het schoolgebouw (schoolplein groep 3) naar binnen. De deur gaat om 8.15 open en de leerkrachten zullen de kinderen op het schoolplein ontvangen. De kinderen gaan zelf, zonder ouders (i.v.m. Covid-19), naar binnen. 
Aan het einde van de ochtend en aan het einde van de middag komen de kinderen via dit schoolplein ook weer naar buiten. De leerkracht blijft altijd kijken of alle kinderen worden opgehaald. Een kind dat nog even moet wachten blijft bij de leerkracht staan. I.v.m. Covid-19 hebben wij gele lijnen op het schoolplein aangebracht. Wij vragen u achter de gele lijnen te blijven. 
 
Regels rond de school 
Breng en haal uw kind bij voorkeur niet met de auto; dat levert veel drukte en gevaarlijke situaties op rond de school; 
Op het schoolplein is fietsen verboden (voor kinderen en voor ouders); 
Neemt u een hond mee, houd deze dan zo ver mogelijk van de ingang. Sommige kinderen zijn bang voor honden. 
Bij het ophalen van uw kind wacht u achter de lijn en houdt u 1,5 meter afstand. 
Het is op dit moment niet toegestaan om als ouder de school te betreden. Via de nieuwsbrief ontvangt u alle laatste informatie omtrent Covid-19. 
 
Informatie  
Vergeleken met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, weet u minder precies wat uw kind doet. Toch kunt u veel te weten komen: 
  • In de klas hangen ieder dagdeel bordjes waarop staat wat er in de klas gaat gebeuren; 
  • U kunt mededelingen/ afspraken melden bij de leerkracht via de schoolapp; 
  • Bij het brengen en halen van uw kind kunt u ook altijd de leerkracht van uw kind aanspreken; 
  • Heeft u behoefte aan een langer gesprek, dan is daar meerdere keren per jaar de gelegenheid voor tijdens de contactmiddagen en avonden. Minstens één keer per jaar wordt u daarvoor uitgenodigd; 
  • De Cirkel geeft éénmaal in de twee weken een digitale Nieuwsbrief uit.  Deze zijn terug te vinden op de website van school en in de app; 
  • Informatieavond. Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond in de klas van uw kind. Deze zal dit jaar digitaal plaatsvinden. 
Speelgoed- en spelletjesochtenden 
Regelmatig is er een speelgoed- of spelletjesochtend in de groepen 1-2. Tijdens deze ochtenden mogen de kinderen speelgoed of een gezelschapsspel meenemen. In kleine groepjes, onder begeleiding van een bovenbouwleerling, spelen de kinderen dan verschillende spelletjes.  
 
Afwezigheid van uw kind 
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school, bel dan uiterlijk 10 minuten voor schooltijd naar (020) 645 01 25 om het door te geven of meld uw kind af via de app. Het aanvragen van extra verlofdagen kan via het verlofformulier, verkrijgbaar bij de leerkracht van uw kind en in de app. Dit verlof mag alleen in duidelijk omschreven gevallen door de directie worden verleend en moet 8 weken van tevoren worden aangevraagd.   
 
Voor vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht.  
Wij hopen u snel te verwelkomen op De Cirkel en wensen u alvast veel plezier op school.