Ouders

Ouders

Als ouders bent u onze onmisbare partner in het onderwijs. Samen met u willen we uw kind helpen zo goed mogelijk te leren en zich te ontwikkelen. Het is daarom erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de school.  In de schoolgids staat omschreven hoe wij de communicatie op school hebben georganiseerd. Maar wij houden vooral van korte en directe lijnen. U kunt als ouder altijd bij de leerkracht van uw kind of de directie terecht met uw vraag.
 
Wij willen ook graag weten hoe u over de school denkt en wat uw suggesties en ideeën zijn. Daarom organiseren we aan het begin van het schooljaar overdrachtsgesprekken tussen ouders en leerkrachten. Daarnaast zijn er nog minimaal 4 keer per jaar contactmomenten met de leerkracht. U kunt via de tevredenheidspeiling, die eens per drie jaar wordt uitgevoerd, uw mening geven over ons onderwijs.