Communicatie Commissie

Communicatie Commissie

Omdat wij veel waarde hechten aan goede communicatie hebben wij een communicatiecommissie. Deze bestaat uit een lid van de ouderraad, een ouderlid van de medezeggenschapsraad en de directeur. Zij zien toe op een goede communicatie binnen de school en doen waar nodig voorstellen ter verbetering.