Jeugdhulpverlening

Jeugdhulpverlening

Voorstellen
Mijn naam is Pauline Lionarons. Sinds juni 2019 ben ik als ouder-kind coach verbonden aan basisschool De Cirkel. Als jeugdhulpverlener ben ik in dienst van de gemeente Amstelveen en houd mij op de scholen bezig met allerlei vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen.
Ik heb binnen de onderwijszorg ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen in de basisschoolleeftijd. Vanuit mijn achtergrond als pedagoog kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen, alsook naar de dynamiek in gezinnen. Voor mij is het belangrijk om optimaal aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben, zodat kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Wat doet een ouder-kind coach?
Een ouder-kind coach kan met u in gesprek als u vragen heeft over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt mij rechtstreeks benaderen als u zich zorgen maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Denkt u hierbij aan vragen als:
- Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen
- Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen
- Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden
- Er is (veel) ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om te gaan
- U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor impact heeft op uw
kind(eren)

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u ons over kunt aanspreken. Blijf er niet mee rondlopen, stel gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een oplossing te zoeken voor uw probleem. Het kan zijn dat ik u zelf niet kan helpen, maar wel samen met u de juiste persoon kan vinden om u verder te helpen. Als de leerkracht of intern begeleider vanuit de schoolsituatie zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw zoon of dochter, zal deze de zorgen met u bespreken. Indien gewenst kan ik aansluiten bij een dergelijk gesprek om mee te denken. In de vorm van korte individuele gesprekken kan ik begeleiding bieden aan kinderen, gericht op het gedrag /de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan ik observeren in de klas en meedenken over passend zorgaanbod buiten de school. Gesprekken met kinderen worden alleen gevoerd als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Waar en wanneer kunt u mij vinden?
Het streven is om wekelijks op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig te zijn op school. Ik ben dan te vinden in de kamer van de intern begeleider in het hoofdgebouw. Loopt u gerust bij mij binnen als u vragen heeft of een afspraak wilt maken. Wanneer ik niet op school ben, of indien u graag vooraf een afspraak met mij maakt, kunt u contact met mij opnemen. Ik ben per e-mail bereikbaar via p.lionarons@amstelveen.nl of telefonisch via 06 - 39 00 11 50. Pauline Lionarons, Jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach.