MR

MR

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel meedenken en beslissen over zaken die de school aangaan. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR is actief betrokken bij de school. Ze controleert het beleid, adviseert de school en denkt mee over actuele zaken. Op de agenda staan onderwerpen als:
  • vakantieplanning
  • schoolplan
  • schoolgids
  • personeelszaken
  • schoolbegroting
  • communicatie  
De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan. U kunt de MR bereiken via mr.decirkel@ogamstelland.nl.
 
De MR bestaat momenteel uit:
Bert van Klinken - OMR (voorzitter)
Inge Smits - PMR (secretaris)
Tisja Haak - PMR
Luçan Delemarre - OMR
Vera Willebrand - OMR (portefeuille communicatie)
Marieken van der Avoird - PMR
 
Notulen en andere documentatie van de MR:
- Klik hier voor de notulen van maart 2019
- Klik hier voor de notulen van januari 2019
- Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018
- Klik hier voor de notulen van november 2018
- Klik hier voor de notulen van oktober 2018