MR

MR

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel meedenken en beslissen over zaken die de school aangaan. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR is actief betrokken bij de school. Ze controleert het beleid, adviseert de school en denkt mee over actuele zaken. Op de agenda staan onderwerpen als:
  • vakantieplanning
  • schoolplan
  • schoolgids
  • personeelszaken
  • schoolbegroting
  • communicatie  
De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan. U kunt de MR bereiken via mr.decirkel@ogamstelland.nl.
 
De MR bestaat momenteel uit:
Carmen Bergström (voorzitter)
Merel Holleman en Luçan Delemarre namens de ouders
Marieken van der Avoird , Pieter Baeten en Carola Tabak namens het team.
 
Notulen en andere documentatie van de MR:
- Klik hier voor de notulen van oktober 2020
- Klik hier voor de notulen van  juni 2020
- Klik hier voor de notulen van mei 2020
- Klik hier voor de notulen van april 2020
- Klik hier voor de notulen van februari 2020