OR

OR

Als ouder of verzorger van een kind op De Cirkel bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad (OR).
 
Taken van de OR
De OR organiseert en begeleidt verschillende activiteiten en evenementen in de school. Dat gebeurt in nauw overleg en samenwerking met het team. Denk aan Sinterklaas, Kerstviering, Pasen, het schoolreisje en de jaarlijkse sportdag. Ook culturele activiteiten, het afscheid en de musical van groep 8 en Cirkelkinderen voor kinderen worden (mede) door de OR georganiseerd. Deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In hoofdstuk 2 van onze schoolgids leest u meer over de Ouderraad.
 
U kunt de OR bereiken via or.decirkel@ogamstelland.nl.
 
De Ouderraad bestaat momenteel uit:
Marieke Pruijs en Femke Uiterwijk Winkel (voorzitters)
Ellen van Klinken (penningmeester)
Sietske Laan (secretaris)
Margriet van Kessel (lid)
Elif Akbas (lid)
Maroesja Geveke - Knook (lid)
Nicole Duikers (lid)
John Evers (lid)
Ladonna Barlag (lid)
Danielle de Vries (lid)