Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV)

Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Cirkel

De Oudervereniging (OV) draagt bij aan een leerzame, plezierige en gezellige schooltijd door de organisatie van activiteiten en evenementen. Wij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Daarnaast behoren ook het hele jaar door leuke activiteiten, zoals de schoolsportdag, Cirkelacademie, het afscheid van groep 8 en schoolreisje tot ons takenpakket. Al dit leuks wordt gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en wordt in samenwerking met het schoolteam georganiseerd.

De Oudervereniging is een officiële vereniging waar u als ouder/ verzorger van een kind op De Cirkel automatisch lid van bent. Mocht u actief willen deelnemen in de vereniging, vragen of suggesties hebben stuur dan een mail naar or.decirkel@ogamstelland.nl.
 

Taakverdeling bestuur

Naam

Taak

Ladonna Barlag
Voorzitter
Sharon de Mooij - Brassinga
Vice-voorzitter
Hadas Abadi – Schellekens
Penningmeester jaar 2022
Danielle van Haagen – de Vries
Penningmeester jaar 2023
Sietske Laan-Nab
Secretaris
Renske Knevel - Holtzer
Communicatie (oa. nieuwsbrief/flyer/etc)

 

Actieve commissieleden schooljaar 2022-2023

1
Ladonna Barlag
2
Sharon de Mooij – Brassinga
3
Sietske Laan – Nab
4
Renske Knevel – Holtzer
5
Elif Akbas
6
Margriet van Kessel
7
Maroesja Geveke
8
Marieke Pruijs
9
Danielle van Haagen – de Vries
10
Vacature
11
Vacature
12
Vacature