Bovenschoolse Plusklas

Bovenschoolse Plusklas

De Cirkel heeft samen met de Willem Alexander, de Horizon en het Palet-Zuid een Plusklas ingericht voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. Deze Plusklas met de naam "Breinsteins" is in november 2014 van start gegaan met 14 leerlingen uit de groepen 7 en 8. De Plusklas wordt in de loop van de tijd verder uitgebreid met kinderen van groep 6 en eventueel groep 5.
 
Een ochtend per week komt de groep leerlingen  bij elkaar op de dependance aan de Orion. Onder speciale begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht voeren zij uitdagende opdrachten uit.

Op basis van objectieve resultaten en het advies van de leerkracht van de leerlingen kan een kind worden uitgenodigd voor de bovenschoolse Plusklas. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend: als ouders tekent u een contract waarin de voorwaarden, rechten en verplichtingen van de leerling zijn opgenomen. 

< terug