Kalender

Kalender


geplaatst op: 00-00-0000

Slotavond Avond4Daagse

Lees meer »
Informatieavond
Studiedag
Zomervakantie
1e schooldag
Kanjerweek
Luizen controle
Informatieavond groep 8
Informatieavond groep 1 t/m 7
Kamp groep 8
Groep 1 en 2: voorstelling & spelletjesmiddag
Groep 5/6 Watertoren in Aalsmeer
Opa & Omadag
Studiedag (groep 1 t/m 8 vrij)
MR-vergadering
Fotograaf (groep 1,2,5-6,7 en 8)
Fotograaf (groep 3,3-4,4,5 en 6)
Cirkelshow
Start zaalvoetbal
Speelgoeddag (groepen 1-5)
Cirkelshow
Muziekschool groep 3a, 3-4b, 4a en 5a
Extra vakantie (groep 1 t/m 4)
Herfstvakantie
Luizen controle
Lightwise ANWB: Orion 1b
Kanjerweek
Engelse dag
Contactmiddag/avond
Spelletjesmiddag (groepen 1 en 2)
St. Maarten
Bibliotheek (groep 8)
Cirkelacademie
Versieravond
MR-vergadering
Sint (groep 1 t/m 8 's middags vrij)
Kerstviering
Speelgoedmiddag
Kerstvakantie
Luizen controle
VO-markt
Toetsweek
Toetsweek
Adviesgesprekken groep 8
Kanjerweek
MR-vergadering
Spelletjesmiddag (groepen 1 en 2)
Cirkelshow
Rapport
Contactmiddag/avond
Verjaardagendag
Speelgoedmiddag (groepen 1 en 2)
Extra vrij (groep 1 t/m 4)
Voorjaarsvakantie
Extra vrij (groep 1 t/m 4)
Luizen controle
Bibliotheek (groep 3 en 3-4)
Kanjerweek
MR-vergadering
Palmpaasoptocht
Paasontbijt
Extra vrij (groep 1 t/m 4)
Goede vrijdag (groep 1 t/m 8 vrij)
1e Paasdag
2e Paasdag (groep 1 t/m 8 vrij)
Extra vrij (groep 1 t/m 4)
Streetwise (groep 1 t/m 8)
Spelletjesochtend
Spelletjesmiddag (groepen 1 en 2)
Grote Rekendag
Cirkelacademie
Contactmiddag/avond
Eindtoets groep 8
MR-vergadering
Groep 7
Koningsdag
Speelgoeddag (groep 1 en 2)
Meivakantie
Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag (groep 1 t/m 8 vrij)
Luizen controle
Bibliotheek (groep 7a)
Kanjerweek
Sportdag (groep 8)
Bibliotheek (groep 4a)
Schoolreisje
Toetsweek
Toetsweek
Groep 7 en 8
Cirkelshow
Spelletjesmiddag (groepen 1 en 2)
Sportdag
Cirkelshow
MR-vergadering
Kennismakingsochtend
Rapport
Spelletjesochtend
Contactmiddag/avond
Kinderboerderij groep 3a en 3-4b
Musical groep 8
Afscheidsdag groep 8
Laatste schooldag
Speelgoedmiddag (groep 1 en 2)
Zomervakantie
1e Schooldag
Informatie avond groep 1-7
Informatie avond groep 8
Kamp groep 8
Studiedag Stichting - Kinderen vrij!
Opa & oma dag groep 1-2
Kinderboerderij groep 4A
Spelletjesmiddag groep 1-2
Cirkelshow
Kinderboerderij Groep 3B
Start Kindernboekenweek
Cirkelshow
Schouwburg Amstelveen
Start Zaalvoetbal
Schoolfotograaf
Bibliotheek
Speelgoedochtend groepen 1-2-3
Hersftvakantie groep 1 t/m 8
Extra herfstvakantie groep 1 t/m 4
Lightwise ANWB Groep 5-8
Spelletjesmiddag groep 1-2
Engelse dag
St. Maarten
Versieravond Sinterklaas
Cirkelacademie
MR vergadering
Contactmiddag/ avond
Sinterklaasfeest
Speelgoedmiddag groep 1-2
Kerstviering
Speelgoedmiddag groep 1-2-3
Extra vrij groep 1 t/m 4
Kerstvakantie
Kanjerweek
VO-markt
Toetsweken
MR vergadering
Adviesgesprekken groep 8
Spelletjesmiddag groep 1-2
Kijk een hoe mooi dat klinkt: groep 4a en 4-5b
Rapport
Cirkelshow
Contactmiddag/ avond
Speelgoedmiddag groep 1-2
Cirkeldag
Extra vrij groep 1 t/m 4
Voorjaarsvakantie
Extra vrij groepen 1 t/m 4
Bibliotheek
Kanjerweek
Afvalverwerking
Kangoeroewedstrijd
Verjaardagendag
Bibliotheek
Spelletjesmiddag groep 1-2
Palmpasen
Op bezoek bij de boer
Paasontbijt
Speelgoedmiddag groep 1-2
Pasen
Eindtoets groep 8
MR vergadering
Cirkelacademie
Meivakantie
Contactmiddag/ avond
Bevrijdingsdag
Bibliotheek
Elsenhove
Uniformdag
Elsenhove
Sportdag groep 8
Slot Cirkelkinderen
Hemelvaart vrij!
Extra vrij!
Anne Frankhuis - groep 8
Elsenhove
Avondvierdaagse
Start Avond$Daagse
Elsenhove
Pinkstervakantie
Is er nog veen in Amstelveen?
Toetsweken
Speelgoedmiddag groep 1-2
Cirkelshow
Sportdag
Cirkelshow
MR vergadering
Kennismakingsochtend
Rapport
Contactmiddag/ avond
Elsenhove
Musical groep 8
Afscheidsdag groep 8
Speelgoedmiddag groep 1-2-3
Extra vrij: groep 1-4, middag vrij groep 5-8
Zomervakantie
Eerste schooldag
Kinderboerderij Elsenhove
fietskeuring groep 8
Kanjerweek
Contactmiddag (overdracht ouders)
Informatieavond groep 8
Contactmiddag (overdracht ouders)
Informatieavond groep 1 t/m 7
Werkweek groep 8
Kinderboerderij groep 3a
Spelletjesmiddag groep 1-2
Kinderboerderij 3b
Opa en omadag groep 1-2
Start Kindernboekenweek
Dag van de leraar
Spelletjesochtend groep 3-4
Cirkelshow
Verkeersweek
Muziek en Dansschool
Start zaalvoetbal
Cirkelshow
ICT week
Amsterdamse bos
Muziek en Dansschool
Speelgoedochtend groepen 1-4
Cirkelshow
Herfstvakantie
Extra vrij groep 1 t/m 4
Fotograaf
Spelletjesochtend groepen 3-4
Kanjerweek
Spelletjesmiddag groep 1-2
Engelse dag
Cirkelacademie
Versieravond Sinterklaas
Mad Sciense groepen 1-8
Kijk eens hoe mooi dat klinkt
Contactmiddag/ avond
Middag vrij!
Sinterklaasfeest
Speelgoedochtend groepen 1-4
ICT week
Groep 8 Cito oefenen
Kerstviering
Middag vrij!
Speelgoedochtend groepen 1-4
Kerstvakantie
Kanjerweek
VO markt
Spelletjesochtend groepen 3-4
Toetsweek
Techniek groep 4
Techniek groep 5
Techniek groep 5-6b
Techniek groep 6a
Spelletjesmiddag groep 1-2
Spelletjesochtend groepen 3-4
Bibliotheek Westwijk
Rapport
ICT week
Contactmiddag/ avond
Voorjaarsvakantie
Speelgoedochtend groepen 1-4
Cirkelshow
Voorjaarsvakantie
Bibliotheek Westwijk
Spelletjesochtend groepen 3-4
Kanjerweek
Verjaardagendag
Palmpasen
Afval, wat doen we er mee?
Paasontbijt
Speelgoedochtend groepen 1-4
Paasweekend
Goede vrijdag
2e Paasdag
Spelletjesochtend groepen 3-4
Spelletjesmiddag groep 1-2
Cirkelacademie
ICT week
Eind Cito groep 8
Contactmiddag/ avond
Schoolreisje
Speelgoedochtend groepen 1-2
Meivakantie
Koningsdag
Kinderboerderij Elsenhove
Spelletjesochtend groepen 3-4
Kanjerweek
Pinksteren
2e Pinksterdag
Kinderboerderij Elsenhove
Sportdag groep 8
Avond4daagse
Kinderboerderij Elsenhove
Spelletjesochtend groepen 1-4
Sportdag groep 1-8
Toetsweek
Is er nog veen?
Is er nog veen?
Spelletjesmiddag groep 1-2
Cirkelshow
ICT week
Rapport
Cirkelshow
Cirkelshow
Musical groep 8
Afscheid groep 8
Spelletjesdag groepen 1-4
Laatste schooldag
Middag vrij!
Zomervakantie
Hersftvakantie
Extra vrij groepen 1-4
Kerstvakantie
Extra vrij groepen 1-4
Extra vrij groepen 1-4
Meivakantie
Vrij
Zomervakantie