Kwaliteit

Kwaliteit

Leerlingen van De Cirkel halen over het algemeen hoge resultaten op CITO-eindtoetsen. Al jaren liggen de eindscores gemiddeld ruim boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij trots op. Maar wij kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen. In deze tijd hebben kinderen  ook vaardigheden nodig die minder makkelijk te meten zijn, zoals samenwerken, creatief denken, problemen kunnen oplossen. Die vaardigheden vinden wij minstens zo belangrijk.
 
Iedere dag werken we samen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, zowel op cognitief vlak als op het gebied van andere belangrijke vaardigheden.
 
Dit doen wij door middel van:
  • Gespecialiseerde vakgroepen en kwaliteitskaarten
  • Tevredenheidspeilingen
  • Medezeggenschapsraad, Onderwijsgroep Amstelland en Onderwijsinspectie
 
Meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en de voortdurende controle daarop kunt u vinden in hoofdstuk 6 van onze schoolgids.

Klik hier voor een reactie op het inspectierapport.