Onderwijsgroep Amstelland heeft veiligheid en privacy van haar leerlingen hoog in het vaandel staan. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens is daarom het Privacyreglement verwerking leerlingengegevens vastgesteld.
In dit reglement is afgesproken hoe binnen Onderwijsgroep Amstelland wordt omgegaan met de verwerking van leerlingengegevens.

Klik hier voor het Privacyreglement.