Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden:
Maandag 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur (Groep 1-4)
Vrijdag 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur (Groep 5-8)

Vijftien minuten voor aanvang van school gaat de deur open. Het is van groot belang, dat de kinderen op tijd op school zijn! Zij missen kostbare instructie- en lestijd als zij te laat komen.

Overblijven
U kunt uw zoon of dochter tijdens de lunchpauze ophalen om thuis te lunchen, maar het is ook mogelijk voor kinderen om op school te lunchen tegen betaling van een kleine vergoeding. Meer informatie over overblijven op school kunt u vinden in de schoolgids. Ook kunt u contact opnemen met onze TSO-medewerkster.

Vakantiesrooster 2019-2020
Eerste schooldag 26 augustus
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober
Extra week gr. 1-4 28 oktober t/m 3 november
Kerstvakantie 20 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
Extra gr. 1-4
Pasen
15 februari t/m 23 februari
14 en 24 februari
10 april t/m 13 april
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 3 juli t/m 16 augustus