Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden:
Maandag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur (groep 1-2) en 13.00 - 15.15 uur (groep 3-8)
   

Vijftien minuten voor aanvang van school gaat de deur open. Het is van groot belang, dat de kinderen op tijd op school zijn! Zij missen kostbare instructie- en lestijd als zij te laat komen.

Overblijven
U kunt uw zoon of dochter tijdens de lunchpauze ophalen om thuis te lunchen, maar het is ook mogelijk voor kinderen om op school te lunchen tegen betaling van een kleine vergoeding. Meer informatie over overblijven op school kunt u vinden in de schoolgids. Ook kunt u contact opnemen met onze TSO-medewerkster.

Vakantiesrooster 2021-2022
Eerste schooldag 23 augustus
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie
Pasen
19 februari t/m 27 februari
15 april t/m 18 april
Meivakantie
Hemelvaart
Extra vrij
23 april t/m 8 mei
26 mei 
27 mei
Pinksteren 6 juni
Extra vrij 7 juni t/m 10 juni
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus